Ogłoszenie Planu Połączenia Rawlplug S.A. z Koelner Polska Sp. z O.O.

Ogłoszenie Planu Połączenia Rawlplug S.A. z Koelner Polska Sp. z O.O.

Ogłoszenie Planu Połączenia poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Koelner Polska sp. z o.o. (Spółka przejmowana).

Zarząd Spółki Koelner Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 6 C, 51-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435337, NIP: 8952016248, REGON: 021979878, na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych niniejszym nieodpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości z dniem 17 września 2020 r. Plan Połączenia wraz z załącznikami uzgodniony, przyjęty i podpisany w dniu 17 września 2020 r. przez zarządy łączących się spółek tj.: Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu i Koelner Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

 

Pobierz Plan połączenia

Plan Połączenia

Plan Połączenia

-

Go to top