Akcjonariat

Chart by Visualizer
AkcjonariuszIlość akcji Udział % w kapitale zakładowym Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział % w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Amicus Poliniae Sp. z o.o. 17.453.750 56,19% 17.453.750 56,19%
Radosław Koelner 3.189.37110,27% 3.189.371 10,27%
PKO BP Bankowy PTE 2.933.639 9,45% 2.933.639 9,45%
Nationale Nederlanden PTE 2.842.138 9,15% 2.842.138 9,15%
Pozostali 4.640.50314,94% 4.640.50314,94%
Razem 31.059.401100,00% 31.059.401100,00%
Go to top