Strategia

Zrównoważony rozwój

Chcemy być pierwsi na całym świecie. To nie tylko ambicje. To zobowiązanie. Do wrażliwości społecznej. Do szczodrości. Do uważności. Do zaangażowania. To zobowiązanie do odpowiedzialności.

Jesteśmy głęboko przekonani, że nie możemy – i nie chcemy – realizować naszego biznesu bez właściwej koncentracji na tym, co dla niego najważniejsze, co daje mu potencjał i perspektywy. Nasi pracownicy i klienci. Nasza społeczność. Nasze środowisko. To siła marki Rawlplug. To właśnie dlatego konsekwentnie realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju. Ponieważ rozumiemy, że to jak silni jesteśmy dzisiaj, bezpośrednio wpłynie na naszą siłę w przyszłości.

Zrównoważony rozwój Rawlplug to trzy kluczowe filary: zarządzanie przez wartości, troska o środowisko i zaangażowanie społeczne. To one towarzyszą wszystkiemu co robimy i – wzajemnie się przenikając – tworzą fundament dla naszej odpowiedzialności.

Zarządzanie przez wartości

Zarządzanie ludźmi, projektami, procesami, relacjami z klientami, łańcuchem dostaw. W jego centrum znajdują się wartości skupione wokół szacunku, szczerości, prawości i lojalności, które bezpośrednio wpływają na wydajność, standardy i dyscyplinę działania, które są płaszczyzną do tworzenia nowych szans i możliwości. To wspólny mianownik naszych wszystkich działań, których celem jest globalna ekspansja Rawlplug.

 • zapewniamy niezawodność naszych produktów, ponieważ chcemy być godni zaufania
 • dbamy o właściwą wiedzę naszych klientów, ponieważ chcemy, aby byli dumni, że to właśnie z nami realizują swoje cele
 • troszczymy się o rozwój i zaangażowanie naszych pracowników, ponieważ zależy nam na ich lojalności i satysfakcji
 • działamy w oparciu o niepodważalny kodeks etyczny, ponieważ chcemy, aby nasze działania były transparentne
 • gwarantujemy bezpieczeństwo i komfort pracy, ponieważ chcemy, aby nasi pracownicy czuli się pewnie i wygodnie
 • pracujemy w oparciu o zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem oraz BHP, dbając o najwyższy standard produktów i usług oraz poziom zadowolenia i zaufania naszych pracowników i klientów
 • szanujemy różnorodność społeczną i kulturową, ponieważ pracujemy na rzecz całego świata.

Troska o środowisko

Konkretne działania, które są dowodem na rzeczywistą troskę o środowisko. Budowanie i utrzymywanie świadomości znaczenia środowiska w naszym życiu. Kreowanie i promowanie najlepszych praktyk, które dokumentować będą szacunek dla naszej planety. Bez względu na rodzaj czy etap podejmowanych przez nas działań chcemy, aby nasza eco świadomość była jak najwyższa.

 • naszą działalność opieramy o system zarządzania środowiskiem, ponieważ rzetelnie podchodzimy do realizacji wszystkich norm i standardów
 • spełniamy wymagania środowiskowe, gdyż respektujemy obowiązujące przepisy prawne
 • we wszystkich działaniach realizowanych na rzecz troski o środowisko skupiamy się na efektywności ilościowej i jakościowej wprowadzanych rozwiązań
 • na bieżąco monitorujemy wskaźniki środowiskowe i ciągle pracujemy nad doskonaleniem działań minimalizujących potencjalnie negatywny wpływ na środowisko
 • wspieramy i bierzemy aktywny udział w lokalnych i globalnych akcjach na rzecz środowiska, ponieważ chcemy budować i utrzymywać świadomość naszych pracowników, partnerów i sąsiadujących z nami społeczności w tym zakresie.

Zaangażowanie społeczne

Współpracujemy z ponad 1500 osobami na całym świecie. Każdy z nich ma rodzinę, przyjaciół, znajomych i sąsiadów. Razem budujemy społeczność, która jest nam bliska, która jest dla nas ważna. To właśnie dlatego chcemy brać aktywny udział w jej życiu. Zależy nam, aby bliscy nam ludzie czuli, że mają nasze wsparcie, że mogą na nas liczyć. Chcemy, aby wiedzieli, że Rawlplug to nie tylko biznes i miejsce pracy, ale także partner. Chcemy pracować na zaufanie lokalnych społeczności budując z nimi relacje poprzez inwestowanie w ich rozwój, zaangażowanie w projekty edukacyjne i szeroko rozumiane okazywanie zrozumienia dla wyzwań, jakie podejmują.

 • wspieramy działalność dobroczynną na rzecz naszej społeczności, ponieważ zależy nam na ich bezpieczeństwie i dobrobycie
 • finansujemy lokalne wydarzenia kulturalne i sportowe, aby skoncentrować uwagę naszej społeczności również na odpoczynku i dbałości o kondycję
 • zachęcamy naszych pracowników i partnerów do aktywnego udziału w akcjach charytatywnych, ponieważ chcemy szerzyć świadomość wagi, jaką ma działalność filantropijna.

Zrównoważony rozwój to świadomy wybór Rawlplug. To inwestycja w przyszłość. Przyszłość, w której solidne podstawy 100-letniej tradycji dają przestrzeń do ciągłego dążenia do innowacji. Chcemy mieć wpływ. Chcemy tworzyć. Chcemy wspierać. Chcemy rozmawiać. Chcemy współpracować. Chcemy być fair. Chcemy być godni zaufania.

Zrównoważony rozwój Rawlplug. Zaufanie i innowacja.

Go to top