Połączenie spółek w pytaniach i odpowiedziach

Połączenie spółek w pytaniach i odpowiedziach

Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące połączenia spółek Koelner Polska i Rawlplug S.A.

 

1) O jakich ważnych datach powinien wiedzieć Klient czy Partner Koelner Polska Sp. z o.o.?

W dniu 17 września 2020 Zarząd naszej spółki wspólnie z Zarządem Rawlplug S.A. podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia procedury połączenia spółki Koelner Polska Sp. z o.o. ze spółką RAWLPLUG SA. Połączenie zaplanowane zostało na 4 stycznia 2021, a jego najważniejszym celem jest usprawnienie wszystkich procesów decyzyjnych, administracyjnych i księgowych oraz uproszczenie struktury Grupy Rawlplug.

2) Co się zadzieje z prawami i obowiązkami Koelner Polska Sp. z o.o po 4 stycznia 2021?

Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia spółki Koelner Polska Sp. z o.o. przez spółkę przejmującą, tj. RAWLPLUG SA. Z chwilą połączenia spółka przejmująca, tj. RAWLPLUG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

3) Kto będzie stroną umów zawartych dotychczas z Koelner Polska? Kto będzie nowym wystawcą/odbiorcą faktur?

Stroną dotychczasowych umów zamiast Koelner stanie się z mocy prawa: Rawlplug Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033537, o kapitale zakładowym 32.560.000,00 zł w całości wpłaconym, posiadająca NIP: 8951687880, REGON: 932098397.

Od 4 stycznia 2021 r. Rawlplug S.A. staje się formalnym wystawcą i/lub odbiorcą faktur.

4) Dlaczego zarząd spółki Koelner Polska wspólnie z Zarządem Rawlplug S.A. podjął decyzję o połączeniu obu spółek?

Celem połączenia jest optymalizacja struktur Grupy RAWLPLUG w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce, uzyskanie efektów synergii operacyjnej i kosztowej oraz wzmocnienie rozpoznawalności marki RAWLPLUG na terenie Polski. Planowane połączenie jest kolejnym etapem realizowanej strategii, zakładającej konsolidację funkcji spółek z Grupy RAWLPLUG i doprowadzi do uproszczenia struktury organizacyjnej oraz wyeliminowania zbędnych procesów.

5) Czy Klienci bądź Partnerzy Koelner Polska Sp. z o.o będą zobowiązani poczynić jakieś kroki prawne ze względu na połączenie się obu Spółek?

Skutek ten nastąpi z mocy prawa, bez konieczności zawierania jakichkolwiek aneksów lub dodatkowych porozumień.

6) Czy ta zmiana będzie miała jakiś wpływ na naszych obecnych Klientów?

Zapewniamy naszych wszystkich Klientów i Partnerów Handlowych, że nie zmienia się model działania naszej dystrybucji oraz polityki handlowej w Polsce. Wszystkie nasze zobowiązania, umowy handlowe oraz ustalenia z naszymi Klientami będą w całości respektowane przez RAWLPLUG SA.

7) Czy zmienią się moje osoby kontaktowe?

Za serwis i obsługę Naszych Klientów będą odpowiadały te same osoby co dotychczas, funkcjonujące w analogicznej strukturze organizacyjnej. Ich numery telefonów pozostają bez zmian, natomiast w adresach mailowych nastąpi zmiana – zamiast końcówki @koelner.pl pojawi się @rawlplug.com. Jeśli o tym zapomnisz – nie ma problemu, maile wysłane na oba adresy na pewno dotrą do naszych pracowników. Natomiast cała nasza korespondencja mailowa będzie wychodziła z domeny @rawlplug.com

8) Gdzie nasi Klienci mogą zasięgnąć szerszych informacji odnośnie przekształcenia się spółki Koelner Polska?

W razie zaistnienia jakichkolwiek niejasności czy pytań dotyczących procedury połączenia się Spółek, warto zasięgnąć porady na naszej infolinii: 801 000 103 (czynna od godziny 7:00 do 16:00) lub za pośrednictwem maila: bok@rawlplug.com

 

 

Go to top