Prospekt emisyjny

Niniejszy Prospekt Emisyjny został zatwierdzony w dniu 30 czerwca 2004 r przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce.

Elektroniczna wersja prospektu emisyjnego opublikowana została na podstawie art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.).

Prospekt Emisyjny

 

Go to top