Grupa Rawlplug w liczbach

Grupa Kapitałowa Rawlplug S.A. w liczbach 2010-2023 (13 KB)

WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. PLN)

Grupa Rawlplug 20102011201220132014201520162017201820192020

202120222023
Przychody netto ze sprzedaży 559 631 662 165 636 449 619 716 639 479 672 715 704 866 708 556 775 501 813 726
787 628
1 011 8461 218 5411 165 879
Wynik na działalności operacyjnej 18 216 49 147 24 965 30 04431 412 39 554 53 711 57 318 61 251 55 940
80 005
160 162159 00991 133
Wynik netto 87170 464 9 399 13 129 23 573 25 236 37 574 34 507 41 169 36 632
57 927
125 767127 04344 094
Aktywa razem648 759 749 143 727 005 750 583 787 309 794 299 852 450 868 846 976 331 974 365
996 715
1 211 0391 411 7801 411 755
Kapitał własny 287 306 370 134 356 575 367 145 377 312 393 625 421 309 429 993 462 362 477 425
527 086643 740742 968706 160

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

Grupa Rawlplug 20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROE) 0,3% 19,0% 2,6% 3,6% 4,8% 6,4% 8,9% 7,8% 8,9% 7,7%
11,0%
19,5%17,1%6,2%
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 0,1% 9,4% 1,3% 1,7% 2,3% 3,2% 4,4% 3,8% 4,2% 3,8%
5,8%
10,4%9,0%3,1%
Rentowność sprzedaży brutto 32,4% 32,7% 30,6% 31,0% 30,4% 31,3% 33,6% 33,8% 34,1% 33,8%
36,2%
40,2%36,7%34,8%
Rentowność działalności operacyjnej 3,3% 7,4% 3,9% 4,8% 4,9% 5,9% 7,6% 8,1% 7,9% 6,9%
10,2%
15,8%13,1%7,8%
Rentowność netto 0,2% 10,8% 1,5% 2,1% 3,7% 3,8% 5,3% 4,7% 5,3% 4,5%
7,4%
12,4%10,4%3,8%
Go to top