Relacje Inwestorskie

top_baner_relacjeinwestorskie_v4.jpg

Spółka RAWLPLUG S.A. (symbol RWL) jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od roku 2004.

Strony poświęcone relacjom inwestorskim kierujemy w szczególności do inwestorów i akcjonariuszy obecnych jak i potencjalnych. Ideą naszego serwisu jest zapewnienie stałego dostępu do kompletnej i przejrzystej informacji o firmie, co powinno zagwarantować inwestorom lepsze możliwości podejmowania decyzji o inwestycjach w akcje RAWLPLUG SA.

Ostatnie raporty

2/2024 Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2023 roku

1/2024 Terminy publikacji raportów okresowych Rawlplug S.A. w 2024 roku

Raport kwartalny IIIQ2023

11/2023 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki Rawlplug S.A.

Dane o akcjach RWL

Kapitał zakładowy 31 059 401 PLN
Liczba akcji 31 059 401 akcji zwykłych na okaziciela serii A1-D
Wartość nominalna 1 akcji 1,00 PLN
Audytor Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna
ISIN PLKLNR000017
Rynek notowań GPW
Parkiet notowań podstawowy

 

Go to top