Relacje Inwestorskie

top_baner_relacjeinwestorskie_v4.jpg

Spółka RAWLPLUG S.A. (symbol RWL) jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od roku 2004.

Strony poświęcone relacjom inwestorskim kierujemy w szczególności do inwestorów i akcjonariuszy obecnych jak i potencjalnych. Ideą naszego serwisu jest zapewnienie stałego dostępu do kompletnej i przejrzystej informacji o firmie, co powinno zagwarantować inwestorom lepsze możliwości podejmowania decyzji o inwestycjach w akcje RAWLPLUG SA.

Ostatnie raporty

Raport kwartalny za IQ 2023

4/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał

Jednostkowy raport roczny za rok 2022

Skonsolidowany raport roczny za rok 2022

Dane o akcjach RWL

Kapitał zakładowy 32 560 000 PLN
Liczba akcji 32 560 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1-D
Wartość nominalna 1 akcji 1,00 PLN
Audytor Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna
ISIN PLKLNR000017
Rynek notowań GPW
Parkiet notowań podstawowy

 

Go to top