Relacje Inwestorskie

top_baner_relacjeinwestorskie_v4.jpg

Spółka RAWLPLUG S.A. (symbol RWL) jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od roku 2004.

Strony poświęcone relacjom inwestorskim kierujemy w szczególności do inwestorów i akcjonariuszy obecnych jak i potencjalnych. Ideą naszego serwisu jest zapewnienie stałego dostępu do kompletnej i przejrzystej informacji o firmie, co powinno zagwarantować inwestorom lepsze możliwości podejmowania decyzji o inwestycjach w akcje RAWLPLUG SA.

Ostatnie raporty

Raport półroczny za I półrocze 2021

12/2021 – Wygranie przetargu na zakup nieruchomości niezabudowanej w Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – rozpoczęcie realizacji istotnej inwestycji – ujawnienie opóźnionych informacji poufnych 23.07.2021

11/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 21.06.2021 r. – 21/06/2021

Skonsolidowany raport roczny za rok 2020

Dane o akcjach RWL

Kapitał zakładowy 32 560 000 PLN
Liczba akcji 32 560 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1-D
Wartość nominalna 1 akcji 1,00 PLN
Audytor Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k.
ISIN PLKLNR000017
Rynek notowań GPW
Parkiet notowań podstawowy

 

Go to top