Komunikat do Klientów ws połączenia Koelner Polska Sp. z o.o. i Rawlplug S.A.

Komunikat do Klientów ws połączenia Koelner Polska Sp. z o.o. i Rawlplug S.A.

Zarząd Koelner Polska Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z założeniami strategii Grupy RAWLPLUG do której należymy, w dniu 17 września 2020 podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia procedury połączenia spółki Koelner Polska Sp. z o.o. z RAWLPLUG SA.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia spółki Koelner Polska Sp. z o.o. przez spółkę przejmującą, tj. RAWLPLUG SA. W ramach przejęcia cały majątek spółki przejmowanej tj. Koelner Polska Sp. z o.o. zostanie przeniesiony na spółkę przejmującą tj. RAWLPLUG SA. Z chwilą połączenia spółka przejmująca, tj. RAWLPLUG SA wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Połączenie nastąpi w dniu 4 stycznia 2021 roku.

Celem połączenia jest optymalizacja struktur Grupy RAWLPLUG w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce, uzyskanie efektów synergii operacyjnej i kosztowej oraz wzmocnienie rozpoznawalności marki RAWLPLUG na terenie Polski. Planowane połączenie jest kolejnym etapem realizowanej strategii, zakładającej konsolidację funkcji spółek z Grupy RAWLPLUG i doprowadzi do uproszczenia struktury organizacyjnej oraz wyeliminowania zbędnych procesów.

Połączenie przyniesie nam jako podmiotowi działającemu na terenie Polski szereg korzyści operacyjnych i oszczędności finansowych, w czego efekcie jeszcze bardziej ugruntujemy się na pozycji lidera jako producent – dostawca odpowiedzialnych Zamocowań, Elementów Złącznych oraz Narzędzi.

Jednocześnie zapewniamy naszych wszystkich Partnerów Handlowych, że nie zmienia się model działania naszej dystrybucji oraz polityki handlowej w Polsce. Wszystkie nasze zobowiązania, umowy handlowe oraz ustalenia z naszymi Klientami będą w całości respektowane przez RAWLPLUG SA.

Jesteśmy przekonani, że efekty niniejszych zmian szybko zostaną dostrzeżone przez naszych Klientów i przyczynią się do jeszcze efektywniejszej dla obu stron współpracy.

Zarząd Koelner Polska Sp. z o.o

Go to top