Reklamacje

Wszystkie reklamacje Ilościowe/Jakościowe/Logistyczne prosimy zgłaszać bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta. Każde zgłoszenie, niezależnie od jego rodzaju, powinno posiadać wszystkie potrzebne informacje, które znajdą Państwo poniżej. Przesłanie poprawnego zgłoszenia znacząco ułatwi i przyśpieszy całość procesu reklamacyjnego.

Reklamacja Ilościowa

Reklamacja z tytułu ilości powinna zostać zgłoszona do Biura Obsługi Klienta nie później niż po 7 dniach od dnia otrzymania dostawy zamawianego towaru.

 • Indeks/EAN
 • Ilość (nadwyżki lub braku)
 • Numer dokumentu sprzedażowego (DD lub FK)
 • Oczekiwanie klienta po uznaniu reklamacji:
  • Brak – Korekta lub wysyłka brakującej części
  • Nadwyżka – Zwrot lub faktura dodatkowej części

Reklamacja Jakościowa

Reklamacja z tytułu jakości towaru powinna zostać zgłoszona do Biura Obsługi Klienta nie później niż po miesiącu od dnia zauważenia wady produktu.

 • Indeks/EAN
 • Ilość
 • Numer dokumentu sprzedażowego (DD lub FK)
 • Opis wady
 • Zdjęcie z widoczną wadą
 • W przypadku produktów chemicznych potrzebne jest również podanie numeru partii, daty oraz KJ jeżeli widnieją na kartonach
 • Oczekiwanie klienta po uznaniu reklamacji (korekta lub wymiana)

Reklamacja Logistyczna

Reklamacja z tytułu logistycznego (uszkodzenie towaru podczas transportu) powinna zostać zgłoszona do Biura Obsługi Klienta nie później niż po 7 dniach od dnia otrzymania dostawy zamawianego towaru.

 • Spisany protokół z przewoźnikiem (Klient ma możliwość wezwania przewoźnika do 7 dni od daty dostawy w celu spisania protokołu uszkodzeń)
 • Indeks
 • Ilość
 • Numer dokumentu sprzedażowego (DD lub FK)
 • Pełny opis uszkodzenia (widoczny przy dostawie bądź rozpakowaniu)
 • Zdjęcie z widocznym uszkodzeniem
 • Oczekiwanie klienta po uznaniu reklamacji (korekta lub wymiana)

Zgłoś reklamację

  Przeczytaj Politykę prywatności i bezpieczeństwa.

  Reklamacja Serwisowa

  Aby zgłosić reklamację serwisową, skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób:

  • dzwoniąc lub pisząc bezpośrednio do Serwisu Narzędzi:
  • poprzez Przedstawiciela Handlowego Rawlplug opiekującego się Twoim punktem sprzedaży

   

   

  Go to top