Strategia

Zdefiniowaliśmy trzy cele, będące filarami realizacji obranej strategii.

Pierwszym z nich jest wzrost efektywności wewnętrznej, którą poprawiamy sukcesywnie optymalizując i doskonaląc procesy wewnątrz organizacji.

Drugim celem strategicznym jest ekspansja sprzedaży, realizowanapoprzez zwiększanie obecności na obecnych rynkach i eksploracja rynków nowych.

Utrzymanie tempa realizacji innowacji zarówno procesowych jak i produktowych, oraz ustawiczne ulepszanie istniejących produktów to trzeci cel, który dopełniając dwa pozostałe tworzy komplementarną strategię Grupy Kapitałowej Rawlplug.

Go to top