3/2024 – Informacja o śmierci Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Zarząd Rawlplug S.A. z wielkim smutkiem informuje o otrzymaniu informacji o śmierci Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Krystyny Koelner. Pani Krystyna Koelner była wieloletnim członkiem Rady Nadzorczej. W związku z powyższym Spółka informuje, że w skład jej Rady Nadzorczej wchodzi obecnie 5 członków. Skład ten spełnia wymóg dotyczący minimalnego składu Rady Nadzorczej w spółce publicznej określony w art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Emitenta jest zdolna do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo.

Go to top