Innowacje

Trust & Innovation w naszym rozumieniu to poszukiwanie najlepszych rozwiązań technicznych, poparte wiedzą i wieloletnim doświadczeniem naszych konstruktorów.


 

Konsekwencja, z jaką firma od początku swego istnienia inwestuje w podnoszenie jakości i rozwój innowacyjności produktów sprawiła, że w 2013 roku udostępniliśmy naszym klientom 30 aprobat europejskich i 50 lokalnych aprobat technicznych.

 

Sztandarowymi produktami Rawlplug® w dziedzinie zamocowań są kotwy chemicz­ne i mechaniczne. Nasze ostatnie nowości rynkowe to mechaniczna kotwa przelotowa R-HPTII o najwyższych parametrach technicznych, oraz rewolucyjny wkręt do betonu R-HLX.

Ofertę kotew chemicznych wzbogaciła nowa, bazującą na żywicy, uniwer­salna kotwa R-KEM II, posiadająca Aprobatę Europejską do 15 różnych podłoży, a także łatwa i szybka w użyciu kotwa chemiczna CFS w tubie foliowej. Zaletą zastosowania tuby foliowej jest radykalna redukcja odpadów podczas użytkowania, jest to dla nas ważny aspekt dbałości o równowagę środowiska naturalnego.

 

Innowacyjność naszych produktów i dążenie do uzyskania najwyższej ich jakości odnoszą się bezpośrednio do polityki Zrównoważonego Rozwoju Rawlplug. Innym przykładem nowego produktu, który spełnia założenia redukcji zuży­cia energii jest innowacyjny łącznik do termoizolacji fasadTFIX-8ST całkowicie eliminujący występujące dotychczas mostki termiczne.

 


 

Dzięki polityce innowacyjnych rozwiązań i zrównoważonego rozwoju produkty Rawlplug® znajdują coraz większe uznanie na świecie, a firma zyskuje miano lidera w branży zamocowań i umacnia wizerunek marki Rawlplug, jako marki pierwszego wyboru.

ETA dla zamocowań chemicznych

W 2013 roku uzyskaliśmy europejskie aprobaty techniczne ETA dla następujących zamocowań chemicznych:

  • ETA-13/0585 TR23 wklejane zakotwienia prętów zbrojeniowych o średnicach Ø8 – Ø32 mm (R-KEX-II)
  • ETA-13/0454 opcja 7 wklejane tuleje z gwintem wewnętrznym i prętami zbroje­niowymi o średnicach Ø8 – Ø32 do wykonywania zamocowań w betonie niespękanym (R-KEX-II)
  • ETA-13/0455 opcja 1 wklejane pręty gwintowane o średnicach M8 do M30 do wykonywania zamocowań w betonie (R-KEX-II)

 

Systemy ochrony P/POŻ

Wdrożyliśmy następujące linie produktowe do zabezpieczeń przeciwpożarowych:

  • ETA – 14/0032 Rawlplug EX Mortar zaprawa ogniochronna do zabezpieczenia rur palnych, niepalnych i przejść kablowych.
  • ETA – 14/0015 Rawlplug FR Acrylic ogniochronna masa uszczelniająca do zabez­pieczenia przejść rurowych i kablowych.
  • ETA – 14/0036 Rawlplug FR Board przegroda ogniochronna do zabezpieczenia przepustów kablowych i przejść kombinowanych.
  • ETA – 14/0054 Rawlplug IPT Sealant masa ogniochronna do zabezpieczenia szczelin/dylatacji.

 

Wymiana opakowań

Realizujemy wymogi środowiskowego aspektu polityki zrównoważonego rozwoju Firmy Rawlplug, wdrożyliśmy Nowy System Opakowań i Etykiet – NSOiE.

 

Cechy i zalety naszych opakowań to nowoczesny design w ekologicznym wydaniu:

– zoptymalizowana waga i rozmiar opakowań

– przyjazne dla środowiska, nadające się do recyklingu tekturowe pudełka

– zadruk niewielką ilością ekologicznej farby

– konstrukcja redukująca ilość punktów klejenia

– automatyczny skład i produkcja etykiet w czterech rozmiarach z intuicyjnym oznaczeniem klas korozyjności

– kody QR prowadzące do filmów montażowych oraz innych mediów powiązanych

z produktami

– możliwość ekspozycji wnętrza opakowania dla wybranych linii produktów.

Fabryka w Łańcucie specjalizuje się w produkcji elementów złącznych oraz wyrobów specjalnych na zamó­wienie, głównym odbiorcą jest przemysł motoryzacyjny. Wdrożona specyfikacja Techniczna ISO/TS 16949:2009 zobowiązuje Grupę do wy­twarzania, ulepszania i powlekania produktów zgodnie z normą. Dzięki współpracy z partnerami biznesowymi w Niemczech, Łańcut jest dostawcą produktów dla renomowanych firm takich jak Volkswagen, AUDI, BMW, Porsche, Opel, Ford i VOLVO.

W roku 2013 w ramach optymalizacji produkcji w łańcuckiej fabryce zainstalowano dwie linie do obróbki cieplnej fir­my Can-Eng. Maksymalna wydajność każdej z linii to 1800 kg/godz., wydajność rze­czywista jest uzależniona od wielkości partii produkcyjnej oraz materiału – można jednak przyjąć, że w optymalnym układzie każda z linii pozwoli poddać obróbce cieplnej ok. 900t wyrobów miesięcznie.

Linie w swojej budowie posiadają myjkę do usuwania fosforanów, któ­ra umożliwia produkcję zgodnie ze specyfikacją Forda nr AQ-150-01. Ponadto urządzenie spełnia wymogi podręcznika CQI-9 wydanego przez organizację AIAG (Automotive Industry Action Group) zwiększając możliwości produkcyjne w zakre­sie wyrobów automotive.

Linie są całkowicie monitorowane przez system kontrolno-pomiarowy, a dane dla każdej partii są archiwizowane wraz z parametrami obróbki cieplnej, co spełnia wymogi stawiane dostawcom rynku motoryzacyjnego. Pod względem wydajności jedna nowa linia Can-Eng zastępuje trzy linie dotychczasowego typu Safed.

W celu uzyskania najwyższej jakości i innowacyjności przy jednoczesnym poszano­waniu środowiska naturalnego centrum Research & Development  w Glasgow, zatrudniające profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem, nieustannie inwestuje w badania i rozwój dotychczasowych i nowych technologii.


Wymiana opakowań DIY (Schurbag)

Z początkiem 2014 roku zainicjowaliśmy wymianę naszych najpopularniejszych opakowań dedykowanych kanałowy DIY. Dzięki własnej maszynie drukarskiej, przeznaczonej do produkcji etykiet jesteśmy w stanie błyskawicznie i precyzyjnie reagować na potrzeby klientów a cały proces obsługi zamówienia pozostaje pod naszą kontrolą. Szczegółowy dobór materiałów, konstrukcji i technologii wytworzenia nowych opakowań ma na celu minimalizację szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.


Nowe relacje biznesowe

Stale nawiązujemy nowe perspektywiczne relacje biznesowe, w ostatnim czasie rozpoczęliśmy współpracę z dużą siecią handlową Jewson, wiodącym w Wielkiej Brytanii dostawcą materiałów budowlanych, posiadającą ok 600 sklepów oraz siecią Kingfisher, zarządzającą 1060 sklepami w 9 krajach Europy i Azji.

Go to top