Nasze spółki

Dystrybucja produkowanych przez Rawlplug towarów odbywa się za pomocą rozbudowanej sieci obejmującej 13 spółek na 4 kontynentach. Głównym obszarem eksportowym, na którym sprzedawane są nasze produkty jest Europa Zachodnia i Europa Środkowo-Wschodnia. Zasięg ekspedycji obejmuje 72 państwa, a zainteresowanie naszą ofertą na kolejnych rynkach motywuje nas do ciągłego rozwoju i rozwijania sieci dystrybucji.

Go to top