Plan połączenia Rawlplug S.A. i Koelner Polska sp. z o.o.

Ogłoszenie Planu Połączenia poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Rawlplug S.A. (Spółka przejmująca)

 

Zarząd Spółki Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6, 51-416 Wrocław,  wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033537, NIP: 8951687880, REGON: 932098397, na podstawie art. 500 § 2Kodeksu spółek handlowych niniejszym nieodpłatnie udostępnia  do publicznej wiadomości z dniem 17 września 2020 r. Plan Połączenia wraz z załącznikami uzgodniony, przyjęty i podpisany  w dniu 17 września 2020 r. przez zarządy łączących się spółek tj.: Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu i Koelner Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Plan połączenia Rawlplug S.A. i Koelner Polska sp. z o.o.

 

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA

DRUGIE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA

 

Go to top