Jednostkowy raport roczny Koelner S.A. za rok 2009

 • List Prezesa Zarządu Koelner S.A. do akcjonariuszy
 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok 2009
 • Nota – należności krótkoterminowe przeterminowane i sporne
 • Nota – wartość księgowa na akcję
 • Nota – zysk na akcję
 • Noty objaśniające do r-ku przepływów pieniężnych
 • Dodatkowe noty objaśniające
 • Sprawozdanie Zarządu Koelner S.A. z działalności w 2009 roku
 • Opinia niezależnego audytora z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Koelner S.A. za rok 2009
 • Raport z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Koelner S.A. za rok 2009

List Prezesa Zarządu Koelner S.A. do akcjonariuszy (27,0 KB)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (90,7 KB)

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok 2009 (558,1 KB)

Nota – należności krótkoterminowe przeterminowane sporne. (23,5 KB)

Nota – wartość księgowa na akcje (15,8 KB)

Nota – zysk na akcje (16,6 KB)

Noty – objaśniające do r-ku przepływów pieniężnych (31,0 KB)

Dodatkowe noty objaśniające (84,2 KB)

Sprawozdanie Zarządu Koelner S.A. z działalności 2009 (227,2 KB)

Opinia niezależnego audytora z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Koelner S.A. 2009 (129,3 KB)

Raport z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Koelner S.A. 2009 (698,4 KB)

Go to top