9/2018 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał

Zgodnie z § 19 ust.1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd Rawlplug S.A. podaje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. na dzień 22 czerwca 2018 r. oraz treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.

Treść ogłoszenia i projekty uchwał oraz „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017” będące przedmiotem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rawlplug S.A. zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Rawlplug S.A. (162,2 KB)

Projekty uchwał na ZWZ Rawlplug S.A. (183,9 KB)

Załącznik do projektu uchwały – Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017 (1,3 MB)

Go to top