9/2017 – Rejestracja spółki zależnej Rawlplug Shanghai Trading Co., Ltd. – realizacja założeń strategicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2016 z dnia 22.11.2016 r. Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10.05.2017 r. otrzymał informację o rejestracji w dniu 13.04.2017 r. przez Market Supervision Administration of Pilot Free Trade Zone spółki zależnej Rawlplug Shanghai Trading Co., Ltd. z siedzibą w Szanghaju w Chińskiej Republice Ludowej („Spółka”). Kapitał zakładowy Spółki wynosi 800 tys. USD i w całości objęty został przez Rawlplug S.A.

Przedmiotem działalności Spółki będzie centralizacja zakupów importowych Grupy RAWLPLUG na terytorium Chin oraz dystrybucja towarów handlowych na terenie Azji.

Założenie spółki Rawlplug Shanghai Trading Co., Ltd. wpisuje się w główne założenia strategii Grupy RAWLPLUG w zakresie wzmocnienia pozycji jej spółek zagranicznych i prowadzenia działań mających na celu wejście na nowe rynki, koncentrując się również na rynkach pozaeuropejskich, zapewniając dalszy wzrost skali działalności Grupy. Grupa obecnie rozwija swoje aktywności na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu, Australii, Azji oraz Afryki.

Go to top