9/2015 – Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym, tj. 7 maja 2015 r. dokonała wyboru firmy BDO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12 na biegłego rewidenta, audytora sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. BDO sp. z o.o. wpisana jest na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355. Wybrany audytor przeprowadzi:

–    przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za pierwsze półrocze 2015;
–    przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Rawlplug S.A. za pierwsze półrocze 2015;
–    badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok 2015;
–    badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Rawlplug S.A. za rok 2015.

Rawlplug S.A. nie korzystała wcześniej z usług BDO sp. z o.o. Umowa z BDO sp. z o.o. zostanie zawarta na czas wykonania przeglądu i badania wskazanych powyżej sprawozdań.

Go to top