9/2013 – Wybór biegłego rewidenta

9/2013 – Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Koelner SA informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym, tj. 11 czerwca 2013 r. dokonała wyboru firmy Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa A. Baraniaka 88 E na biegłego rewidenta, audytora sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej. Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. s.k. wpisana jest na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3654. Wybrany audytor przeprowadzi:
-przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Koelner SA za pierwsze półrocze 2013;
-przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za pierwsze półrocze 2013;
-badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Koelner SA za rok 2013;
– badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok 2013.

Koelner SA korzystała wcześniej z usług Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. s.k. oraz Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. tj. komplementariusza audytora w zakresie doradztwa podatkowego oraz w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za lata 2004-2008 oraz za lata 2010-2012.

Go to top