9/2012 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA wraz z projektami uchwał

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd KOELNER SA podaje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA na dzień 25.05.2012. r., godz. 11.00 oraz treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA. Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Projekty uchwał na ZWZ KOELNER SA (86,2 KB)

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ KOELNER SA (76,7 KB)

Go to top