9/2011 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA wraz z projektami uchwał

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd KOELNER SA podaje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA na dzień 31.05.2011. r., godz. 11.00 oraz treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA. Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawierają załączniki do niniejszego raportu.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ KOELNER SA
Projekty uchwał na ZWZ KOELNER SA

Ogloszenie o zwolaniu ZWZ Koelner SA 2011 05 (111,3 KB)

Go to top