9/2010 – Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Koelner SA informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym, tj. 28.04.2009 r. dokonała wyboru firmy Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2 na biegłego rewidenta, audytora sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej. Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. wpisana jest na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych pod numerem 238. Wybrany audytor przeprowadzi:
1. przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Koelner SA za pierwsze półrocze 2010;
2. przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za pierwsze półrocze 2010;
3. badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Koelner SA za rok 2010;
4. badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok 2010.
Koelner SA korzystała wcześniej z usług Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. w latach 2004-2008 (spółka funkcjonowała pod nazwą HLB Frąckowiak sp. z o.o.) w zakresie przeglądów i badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych oraz w zakresie doradztwa podatkowego.

Go to top