9/2008 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Koelner SA

Zarząd Koelner SA informuje, iż otrzymał informację, że w dniu 10 marca 2008 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy wydał postanowienie w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 32.560.000 zł w wyniku wydania 270.700 akcji objętych w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym na łączną kwotę 270.700 zł, co spowodowało, że liczba akcji serii C wzrosła z 789.300 do 1.060.000 akcji. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału wynosi 32.560.000.

Go to top