9/2005 – Nabycie akcji KOELNER S.A. przez osobę nadzorującą

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość od pana Przemysława Koelnera, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, że w dniu 7.02.2005 r. nabył on 1.161 i 507 sztuk akcji Koelner S.A. po cenie jednostkowej odpowiednio 13,20 PLN i 13,25 PLN za akcję.
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 7 RO – transakcje podmiotów powiązanych 5000 EURO

Go to top