9/2004 – Cena emisyjna akcji Serii B. Cena sprzedaży akcji serii A1.

Liczba akcji oferowanych w transzy instytucjonalnej oraz detalicznej
Zarząd Koelner S.A. informuje, że w oparciu o wyniki procesu budowy księgi popytu cena emisyjna akcji serii B oferowanych w Ofercie Publicznej została ustalona na poziomie 11 zł.
Ponadto na podstawie popytu zgłoszonego w procesie budowy księgi popytu podmiot Wprowadzający akcje podjął decyzję o uruchomieniu Oferty Sprzedaży 1.200.000 Akcji Serii A1 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. W związku z uruchomieniem Oferty Sprzedaży Wprowadzający ustalił cenę sprzedaży akcji na poziome tożsamym z ceną emisyjną Akcji Serii B tj. 11 zł.
Na podstawie powyższych decyzji Zarząd Koelner S.A. dokonał podziału liczby oferowanych akcji na poszczególne transze w sposób następujący:
– Transza Inwestorów Instytucjonalnych obejmuje 7.000.000 akcji w tym 5.800.000 Akcji Serii B oraz 1.200.000 Akcji Serii A1
– Transza Inwestorów Detalicznych obejmuje 1.200.000 Akcji Serii B.

Go to top