8/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 14.06.2022 r.

Podstawa prawna – Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Rawlplug S.A. podaje do publicznej wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A., które odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 14 czerwca 2022 r., akcjonariuszami, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu byli:

– Amicus Poliniae sp. z o.o.: liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 17.253.750, co stanowiło 87,60% głosów na tym Zgromadzeniu i 52,99% w ogólnej liczbie głosów;

– NATIONALE-NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny: liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 2.441.000, co stanowiło 12,39% głosów na tym Zgromadzeniu i 7,50% w ogólnej liczbie głosów;

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Go to top