8/2017 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 8 maja 2017 roku  Pan Janusz Pajka złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 8 maja 2017 r. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

Go to top