8/2015 – Zmiana do Umowy wieloproduktowej o limit kredytowy z ING Bank Śląski S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 kwietnia 2015 r. Spółka otrzymała zwrotnie podpisany Aneks do trójstronnej Umowy Wieloproduktowej z dnia 3 marca 2014 r. pomiędzy Rawlplug S.A. („Spółka”), Koelner Łańcucką Fabryką Śrub Sp. z o.o. będącą spółką zależną od Emitenta a ING Bank Śląski S.A., o której informowała w raporcie bieżącym nr 3/2014 z dnia 4 marca 2014 r. Aneks zwiększa przejściowo – do 30 czerwca 2015 r., sublimit kredytowy przyznany Spółce z 45 mln zł do 50 mln zł.
Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Go to top