8/2014 – Przedterminowa spłata kredytu w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka dokonała całkowitej, przedterminowej spłaty kredytu udzielonego przez Bank Zachodni WBK S.A. w wysokości 29.800 tys zł. Spółka jednocześnie rozwiązała z Bankiem umowę kredytową.
Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
Podpisana umowa jest elementem znaczącej zmiany struktury finansowania Grupy Rawlplug S.A., o której pisano w raporcie bieżącym nr 4/2014 z dnia 13.03.2014 roku.

Go to top