8/2008 – Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej

Zarząd Koelner SA informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538) od osoby mającej dostęp do informacji poufnej w Spółce o zbyciu w transakcji sesyjnej w dniu 14.03.2008 r. 200 akcji Spółki po cenie 25 zł za akcję. Osoba zobowiązana do przekazania informacji emitentowi nie wyraziła zgody na publikowanie jej danych osobowych.

Go to top