8/2007 – Rejestracja podwyższenia kapitału w spółce zależnej Koelner Deutschland GmbH.

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o rejestracji w dniu 09.02.2007 r. przez sąd w Siegen (Niemcy) podwyższenia kapitału spółki zależnej „Koelner Deutschland GmbH” o 250.000 EUR. Kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie 350.000 EUR. Udział Koelner S.A. w kapitale zakładowym wynosi 100% i uprawnia do 100% głosów na walnym zgromadzeniu. Udziały te zostały pokryte wkładem pieniężnym.

Go to top