8/2006 – Zbycie akcji przez osoby mające dostęp do informacji poufnej

Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538) od:
a) osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce o sprzedaży w transakcji sesyjnej w dniu 8.03.2006 r.:
– 2.000 akcji Spółki po 37 zł za akcję,
– 6.000 akcji Spółki po 37 zł za akcję,
– 12.000 akcji Spółki po 37 zł za akcję,
– 3.000 akcji Spółki po 37 zł za akcję,
– 1.000 akcji Spółki po 37 zł za akcję,
– 1.000 akcji Spółki po 37 zł za akcję,
– 2.000 akcji Spółki po 37 zł za akcję,
– 1.500 akcji Spółki po 37 zł za akcję,
– 1.000 akcji Spółki po 37 zł za akcję,
– 4.000 akcji Spółki po 37 zł za akcję,
– 2.000 akcji Spółki po 37 zł za akcję,
– 1.400 akcji Spółki po 37 zł za akcję,
b) osoby pełniącej funkcję w zarządzie Spółki o sprzedaży w transakcji sesyjnej w dniu 9.03.2006 r. 5.000 akcji Spółki po 37 zł za akcję,
c) osoby pełniącej funkcję w radzie nadzorczej Spółki o sprzedaży w transakcji sesyjnej w dniu 8.03.2006 r. 3.226 akcji po 37 zł za akcję.

Osoby zobowiązane do przekazania informacji emitentowi nie wyraziły zgody na publikowanie ich danych osobowych.

Go to top