8/2005 – Nabycie udziałów w Fabryce Pił i Narzędzi „Wapienica” SA

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość, że dnia 31.01.2005 r. zarejestrowano przeniesienie własności 37.606 akcji Spółki Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica S.A. będących własnością Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. na rzecz Koelner S.A. W wyniku dokonanej transakcji udział Spółki w kapitale zakładowym Fabryki Pił i Narzędzi Wapienica S.A. wzrósł z posiadanych dotychczas 63,15% do 67%. Zwiększenie wartości udziału zostało dokonane ze środków własnych Koelner SA
Podstawa prawna
Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO – zdarzenia wpływające na cenę lub wartość papieru

Go to top