7/2019 – Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 marca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2018.

Zarząd Spółki postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy w wysokości 0,33 zł na jedną akcję, tj. łącznie kwotę 10.744.800 zł.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 1/2019 wyniki finansowe Rawlplug S.A. zostaną opublikowane w dniu 22 marca 2019 roku.

 

Go to top