7/2014 – Przedterminowa spłata kredytu w DNB Bank Polska S.A. przez spółkę zależną

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że spółka zależna od Emitenta, Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. , dokonała całkowitej, przedterminowej spłaty kredytu udzielonego przez DNB Bank Polska S.A. w wysokości 28.208 tys. zł. Umowa kredytowa, zgodnie z podpisanym aneksem, zostanie rozwiązana w dniu 31.03.2014 roku. Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
Podpisana umowa jest elementem znaczącej zmiany struktury finansowania Grupy Rawlplug S.A., o której pisano w raporcie bieżącym 4/2014 z dnia 13.03.2014 roku.

Go to top