7/2013 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA wraz z projektami uchwał

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd KOELNER SA podaje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA na dzień 21.06.2013 r., godz. 11.00 oraz treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA. Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ KOELNER SA (184,3 KB)

Projekty uchwał na ZWZ KOELNER SA (201,0 KB)

Go to top