7/2010 – Powołanie osoby zarządzającej – Wiceprezes Zarządu

Zarząd Koelner SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, tj. 28.04.2010 r. w związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu Spółki postanowiła powołać Pana Tomasza Mogilskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. Pan Tomasz Mogilski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1995 r. pełnił funkcję Dyrektora Handlowego w Koelner s.c. Od 2002 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Koelner SA. Pan Tomasz Mogilski jest wspólnikiem spółek Max s.c. i Inter-Foto sp.j. Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Dane Pana Tomasza Mogilskiego nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego

Go to top