7/2009 – Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA

Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2009 r. podpisany został aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA z dnia 26 czerwca 2003 r.

Aneks zmienia warunki finansowania w sposób następujący:
z pierwotnej kwoty 70 mln zł w rachunku bieżącym przypadającej do spłaty 30 września 2009 r. wydzielona została kwota 50 mln zł jako kredyt rewolwingowy długoterminowy z ostatecznym terminem spłaty 30 grudnia 2011 r. Kredyt ten jest amortyzowany nieliniowo, przy czym do spłaty w 2009 r. przypada kwota 10 mln zł, w 2010 r. 13 mln zł, w 2011 r. 27 mln zł.

Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki wynoszących na dzień sporządzenia raportu 278,3 mln zł.

Go to top