7/2008 – Korekta informacji dodatkowej do SA-QSr 4/2007

Zarząd Koelner SA informuje, że w „Informacji dodatkowej” do raportu kwartalnego za 4 kwartał 2007 r. SA-QSr 4/2007 na stronie 7 w punkcie 9 wkradł się błąd – w załączeniu plik z korektą.

Dodatkowo w „Informacji dodatkowej” na stronie 8 powinien znaleźć się punkt 12.4 w brzmieniu: „12.4 W okresie IV kwartału 2007 r. Spółka nie wypłacała ani nie deklarowała wypłaty dywidendy.”

Korekta Inf.dodatkowa SA-QSr 4_2007.pdf – Korekta „Informacji dodatkowej” do SA-QSr 4/2007

Korekta Inf.dodatkowa SA-QSr 4 2007 (41,0 KB)

Go to top