69/2007 – Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 268.700 szt. akcji serii C

Zarząd Koelner SA informuje, że Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA nr 1047/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym zostało 268.700 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem „PLKLNR000033”. Zarząd Giełdy postanowił również wprowadzić powyższe akcje z dniem 2 stycznia 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowgo na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez KDPW SA w dniu 2 stycznia 2008 r. asymilacji tych akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym.

Go to top