67/2007 – Przekroczenie progu 75% w kapitale zakładowym Śrubex SA

Zarząd Koelner SA informuje, że w wyniku rozliczenia w dniu 12 grudnia 2007 roku transakcji zawartych w ramach wezwania trwającego w dniach 5.11 – 4.12.2007 roku, spółka Koelner SA (KOELNER) nabyła 1.080.311 akcji „Fabryki Śrub Śrubex SA” w Łańcucie („Śrubex SA”). Przed nabyciem akcji w dniu 12 grudnia 2007 roku, KOELNER posiadał w Śrubex SA 617.079 akcji, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Śrubex SA, co stanowiło 34,32% ogólnej liczby głosów.

W wyniku nabycia akcji w wezwaniu, wraz z posiadanym dotychczas pakietem akcji Śrubex SA, KOELNER dysponuje 1.697.390 akcjami Śrubex SA. Posiadane przez KOELNER akcje w Śrubex SA stanowią łącznie 94,4% udział w kapitale Śrubex SA oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Śrubex SA.

Koelner SA rozważa nabycie pozostałych akcji Śrubex SA.

Go to top