66/2007 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Koelner SA

Zarząd Koelner SA informuje, iż otrzymał informację, że w dniu 3 grudnia 2007 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy wydał postanowienie w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 32.289.300 zł w wyniku wydania 268.700 akcji objętych w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym na łączną kwotę 268.700 zł, co spowodowało, że liczba akcji serii C wzrosła z 520.600 do 789.300 akcji. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału wynosi 32.289.300.

Go to top