65/2007 – Podpisanie znaczącej umowy kredytowej

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu 23.11.2007 r. podpisana została umowa z Bankiem Zachodnim WBK S.A., której przedmiotem jest udzielenie Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 59.000.000 zł. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie zakupu max. do 1.180.000 szt. akcji po 50 zł każda, spółki Śrubex SA z siedzibą w Łańcucie.

Ostateczny termin spłaty ustalony został na 30.11.2015 r. Stopa procentowa jest oparta o WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów bankowych w PLN powiększony o marżę bankową określaną przez Bank. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią wpływy na rachunek bieżący oraz zastaw rejestrowy na akcjach Koelner SA znajdujących się w posiadaniu spółki dominującej Amicus Sp. z o.o. Sp.k. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Go to top