64/2007 – Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej

Zarząd Koelner SA informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538) od Pana Przemysława Koelnera Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu w transakcji sesyjnej w dniu 16.11.2007 r. 23.000 akcji Spółki po cenie 32 zł za akcję.

Go to top