61/2007 – Korekta prognozy wyników za rok 2007

Zarząd Koelner SA informuje niniejszym o zmianie prognoz na rok 2007, zawartych w Raporcie bieżącym nr 37/2006 z dnia 20 listopada 2006:

Zarząd prognozuje, że:
1) przychody Spółki za rok 2007 wyniosą 550 mln PLN, co w stosunku do prognozowanych 590 mln PLN stanowi odchylenie in minus 7%;
2) zysk na działalnosci operacyjnej za rok 2007 wyniesie 65 mln PLN, co w stosunku do prognozowanej 78 mln PLN stanowi odchylenie in minus 17%;
3) zysk netto za rok 2007 wyniesie 42 mln PLN, co w stosunku do prognozowanej wysokości zysku netto 62 mln PLN stanowi odchylenie in minus 32%.

Korekta prognozy stała się konieczna w uwagi na:
– osłabienie koniunktury w branży budowlanej oraz montażowej,
– wzmocnienie wartości złotówki, – restrukturyzacja spółki zależnej Rawlplug,
– inwestycje w Śrubex,
– brak decyzji o rozszerzeniu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zarząd monitoruje wykonanie prognozy na bieżąco. Zgodnie z przyjętym na siebie zobowiązaniem ewentualne korekty prognozy są publikowane niezwłocznie po opublikowaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego.

Go to top