6/2016 – Zmiany do umowy kredytowej oraz umów poręczenia z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 maja 2016 r. spółka zależna Koelner Polska sp. z o.o. otrzymała zwrotnie podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2015 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 12/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r. Aneks zwiększa limit wierzytelności przyznany spółce zależnej do 57 mln zł.
Jednocześnie zmianie ulega wartość umów poręczenia tego kredytu zawartych pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. a Rawlplug S.A. i spółkami zależnymi: Koelner Rawlplug IP sp. z o.o., Łańcucką Fabryką Śrub sp. z o.o. oraz Fabryką Pił i Narzędzi Wapienica sp. z o.o. Każdy z poręczycieli poręcza wartość kredytu do kwoty 78 mln zł.
Wartość umowy kredytowej oraz każdej z umów poręczenia przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
Zmiana wysokości powyższego kredytu odbywa się w ramach globalnego limitu kredytowego przyznanego Grupie Kapitałowej Rawlplug S.A. przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. w wysokości 119,5 mln zł, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 12/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r.

Go to top