6/2015 – Aneks do znaczącej umowy kredytowej z BNP Paribas Polska S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1.04.2015 r. podpisany został Aneks do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym z bankiem BNP Paribas Polska S.A. na kwotę 30 mln zł, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2013 z dnia 5.03.2013 r. Aneks wydłuża termin spłaty kredytu do dnia 3.04.2016 r.
Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Go to top