6/2012 – Aneksy do umów kredytowych z HSBC Bank Polska SA

Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał zwrotnie podpisane aneksy do następujących umów z HSBC Bank Polska SA:

  1. kredytu w rachunku bieżącym z dnia 8.03.2010 r. Aneks wydłuża termin spłaty kredytu z 30.03.2012 r. do 29.03.2013 r. Kwota kredytu pozostała bez zmian i wynosi 19.950 tys. zł.
  2. kredytu odnawialnego z dnia 25.02.2011. Aneks wydłuża termin spłaty kredytu z 30.03.2012 r. do 29.03.2013 r. Kwota kredytu pozostała bez zmian i wynosi 10.000 tys. zł.

Szczegółowe warunki umów zostały przedstawione w raporcie rocznym Spółki SA-R 2011.

Go to top