6/2011 – Zawarcie znaczącej umowy kredytowej w spółce zależnej

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna od Emitenta, Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o., zawarła umowę o limit kredytowy z Bankiem DnB NORD Polska SA na łączną kwotę 44,6 mln zł. Otrzymany limit kredytowy został podzielony w sposób następujący:

a. 28,5 mln zł – kredyt odnawialny z przeznaczeniem na spłatę kredytu obrotowego udzielonego przez Fortis Bank Polska SA w wysokości 18,5 mln zł oraz finansowanie bieżącej działalności w wysokości 10 mln zł; ostateczny termin spłaty: 01.07.2012r; waluta wykorzystania: PLN, EUR; oprocentowanie oparte o 1-miesięczny WIBOR/EURIBOR;
b. 4,1 mln zł – kredyt nieodnawialny z przeznaczeniem na spłatę kredytu inwestycyjnego w Banku Zachodnim WBK SA, ostateczny termin spłaty: 28.02.2014r; waluta wykorzystania: PLN; oprocentowanie oparte o 1-miesięczny WIBOR;
c. 12 mln zł – limit akredytyw, ostateczny termin spłaty: 31.12.2012r.; waluta wykorzystania: PLN, EUR. Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Go to top