6/2010 – Powołanie osoby zarządzającej – Członek Zarządu ds Finansowych

Zarząd Koelner SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, tj. 28.04.2010 r. w związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu Spółki postanowiła powołać Pana Piotra Kopydłowskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu ds Finansowych. Pan Piotr Kopydłowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 2000 roku ukończył Studium dla dyrektorów finansowych zorganizowane przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w RP – Centrum Prywatyzacji. W latach 1998 – 1999 odbył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie zarządzania finansami i inwestycji finansowych. Piotr Kopydłowski z Grupą Koelner związany jest od 1998 roku. Od 2001 roku był dyrektorem ds. finansowych, od 2004 r. prokurentem, a od 1.01.2009 r. Członkiem Zarządu ds Finansowych w Koelner SA. W latach 2005 – 2008 sprawował funkcję Prezesa Zarządu w spółce Amicus sp. z o.o. W okresie 05.2007 – 01.2009 r. był Prezesem Zarządu w Śrubex SA. Obecnie sprawuje również funkcję prokurenta w Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Dane Pana Piotra Kopydłowskiego nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Go to top